Jihočeský kalendář akcí - kultura, koncerty, zábava, sport, ubytování

Jih Noviny

JIHOČESKÝKALENDÁŘAKCÍ

Prohlášení Jihočeského divadla k sezóně 2020 na Otáčivém hledišti v Českém Krumlově.

06.04.2020

 

V Českých Budějovicích 6. 4. 2020

 

 

Prohlášení Jihočeského divadla
k sezóně 2020 na Otáčivém hledišti v Českém Krumlově.

 

 

Vážení zástupci médií, vážení návštěvníci Jihočeského divadla - letní scény před Otáčivým hledištěm v Českém Krumlově.

 

S ohledem na obtížnost predikce vývoje coronavirové pandemie a s přihlédnutím
k vyhlášeným opatřením Vlády ČR, která s touto pandemií souvisí, přistoupilo Jihočeské divadlo k následujícímu opatření.

 

Všechna představení plánovaná pro sezónu 2020 před Otáčivým hledištěm
v Českém Krumlově se ruší.

Toto opatření bylo projednáno a schváleno Radou města České Budějovice
dne 6. 4. 2020.

Zároveň bylo projednáno a schváleno, že této situace bude využito k bezodkladnému zahájení nutných oprav Otáčivého hlediště tak, aby nebyl ohrožen divadelní provoz v roce 2021.

 

Vracení vstupného bude zahájeno po ukončení mimořádných opatření a zahájení provozu pokladny Jihočeského divadla.

O tomto termínu Vás budeme včas informovat. O navrácení vstupného lze zažádat
i písemnou formou. Sledujte aktuální informace na
www.jihoceskedivadlo.cz

 

Vzniklé situace mimořádně litujeme a věříme, že všem našim divákům budeme moci zprostředkovat silné divadelní zážitky na některé z našich scén v Českých Budějovicích nebo v roce 2021 před Otáčivým hledištěm v Českém Krumlově.

 

 

 

 

 

KONTAKT

Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala 424 / 19, 370 47 České Budějovice www.jihoceskedivadlo.cz / Lenka Cimlová Ostrá – marketing Jihočeského divadla

tel.: 607 673 773, lenka.ostra@jihoceskedivadlo.cz

 

      Jihočeský kalendář akcí

      Generální partner

O nás